1

Preview af bilag


Avatar
Pernille Sjørup

Ønske:
Det kunne være super rart, hvis der blev lavet en preview funktion, når man skal kigge på et fakturabilag, så der ikke skal downloades hver gang.

A

Aktivitet Senest / Ældst

M

Mads Zeneli

Status ændret til: Gennemsyn